Rohit Kamboj | Atlanta & Around
Stone Mountain (Pink Granite Dome)Stone Mountain (Pink Granite Dome)Stone Mountain is a quartz monzonite dome monadnock in Stone Mountain, Georgia, United States.

BuckheadLake LanierSoutheastern Railway MuseumBAPS, AtlantaFair and CarnivalsRodeoMiscellaneous